Easy Cloud Platform
Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE DOKÜMANLARINI YÖNETMEK HİÇ BU KADAR KOLAY OLMADI

KALİTE DOKÜMANLARI YÖNETİM SİSTEMİ

SERTİFİKALI GÜVENLİK

Easy Software, KPMG tarafından, doküman ve revizyon güvenliği konusunda sertifikalandırılmıştır.

REVİZYON KONTROLLÜ

Easy, revizyon kontrollü (revision-proof) arşivleme yapısı ile, dokümanlarınızı her türlü kontrolsüz değişiklikten korur.

EVRENSEL YAPI

Easy Software  arşivleme altyapısı, dünyada birçok ülke mevzuatına göre standartlaştırılmıştır.

Easy Software, KPMG tarafından, doküman ve revizyon güvenliği konusunda sertifikalandırılmıştır.

Doküman ve revizyon güvenliği, Easy Software’i diğer çözümlerden ayıran en temel özelliklerindendir.

Artık, binlerce sayıda dokümana ulaşan kalite dokümanlarını kağıt ortamında yönetmek neredeyse imkansız hale gelmiştir.

Belki yüzlerce sayıda fotokopi ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkan kağıt, toner gibi masraflar, dağıtım, dosyalama ve eski kopyaların toplanıp imhası için oluşan maliyetler de düşünüldüğünde kalite dokümanlarının elektronik ortamda yönetilmesi büyük önem kazanmaktadır.

Müşteri Şikayetleri, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile Denetim Faaliyetleri ile ilgili verilerin ve yazışmaların izlenmesi de büyük önem taşımaktadır.

ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgesi alan kuruluşlarda bu konular ile ilgili doküman ve faaliyetler de mevcudun üzerine eklenmekte, bu belgelerin yönetimi, kontrolü ve onay süreci zaman ve iş gücü kaybına neden olmaktadır.

„Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir.“

Thomas J. Peters

Easy Kalite Yönetimi sistemi ile kalite dokümanların yönetimi, kontrolü ve dağıtımında size büyük kolaylık sağlar. Dokümanları revizyon kontrollü bir şekilde, güvenli olarak tüm ekli dokümanları ile birlikte saklayıp yönetebilirsiniz.

TS EN ISO 9001, TS EN ISO 10002, TS EN ISO 14001, OHSAS 18001, TS EN ISO 22000, TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO 5000, TS EN ISO/IEC 27001 gibi kalite yönetim sistemlerinin gerektirdiği, doküman ve faaliyetlerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan EASY KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, Easy Workflow ile süreç yönetimi işlevine de sahiptir. EASY Workflow ile tüm dokümanların kural tabanlı işlemleri veya gelen eposta işlemleri gibi sayısız iş süreci verimli şekilde kontrol edilmesi mümkündür, tüm bilgiler doğru kişiler ve iş süreçlerine gecikme olmadan yönlendirilir. Bu sayede, EASY Workflow örnek yönetmelikler gibi iş kritiği operasyonlarının daima tam zamanında ele alınmasını sağlar.