Easy Cloud Platform
Elektronik_Belge _Yonetim _Sistemi_EBYS

DOKÜMAN YÖNETİMİ, İŞ AKIŞI VE ARŞİV SİSTEMLERİ

Sertifikalı Güvenlik

Easy Software, KPMG tarafından, doküman ve revizyon güvenliği konusunda sertifikalı.

Yönetmeliklere Uygun

T.C. Başbakanlık TS 13298 nolu yönetmeliği  ve Standart Dosya Planı uyumlu.

Elektronik İmza

Easy Elektronik Belge Yönetimi, Elektronik İmza entegrasyou

Easy Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Aranan belge ve dokümanlara ulaşmak uzun zaman mı alıyor?

Belgeler doğru birimlere ulaşmadan kayıp mı oluyor?

Belge ve dokümanların güvenliği yeterince sağlanamıyor mu?

Gelen evraklara zamanında cevap verilemiyor mu?

Onay süreçleri uzun zaman mı alıyor?

Evrak imha planları düzgün yönetilemiyor mu?

Kurum yada şirketinizde standart olmayan belgeler mi üretiliyor?

Onay süreçleri uzun zaman mı alıyor?

Easy Elektronik Belge Yönetimi (EBYS), kurumlara basılı veya dijital olarak ulaşan bütün evraklar ile içeride üretilen belgelerin Dijital Arşiv üzerinde saklanmasını, birim, kurum ve kişilere dağıtımının yapılmasını, böylece bütün bilgi ve belgelerin takibi sağlayan bir yazılımdır. T.C. Başbakanlığının Kamu Kurumları için yayınladığı “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile tam uyumlu olup, kurumunuzun Standart Dosya Planına ve Devlet Arşivlerinin Standart Dosya Planına tamamıyla uyumludur.

Bugün, binlerce eş zamanlı kullanıcı, kamu kurumlarının elektronik arşivlerindeki milyonlarca belgeyi, Easy Elektronik Belge Yönetimi çözümü ile yönetmektedir.

Kullanıcılar, ileri OCR teknolojileri barındıran Easy Capture Plus modülü ile matbu belgeleri hızlı bir şekilde sisteme kazandırmakta, milyonlarca belge içerisinde tam metin araması (full-text search) yaparak, aranan belgeye saniyeler içinde ulaşabilmektedir.

EASY Capture Plus, scanner yoluyla, eposta sistemlerinden, yazıcı çıktılarından ve Office programlarından verimli belge yakalama imkânı sunar. Aynı zamanda EASY Capture Plus yüksek işlem güvenliği ve belgeleri güvenli bir şekilde arşiv ve iş akışı üzerine transfer etmesiyle oldukça etkileyicidir.

Mobil cihaz desteği (akıllı telefon, iphone, tablet, vb.) günün her vakti ve hemen her yerde sizi sisteme ulaşabilir kılar. Detaylı yetkilendirme sistemi sayesinde her zaman sadece yetkili çalışanlar görüntüleme ve düzenleyebilme iznine sahiptir.

Gelen Evrak İşlemleri

 • Toplu matbu evrakın, Easy Capture Plus modülü ile taranıp indekslenerek hızlı biçimde sisteme aktarımı,
 • Tarama esnasında OCR teknolojisi ile belge üzerindeki bilgilerin otomatik olarak alınması,
 • Taranan evrakın ilgili birim müdürlüğüne ve/veya evrak kayıt sorumlusuna otomatik olarak yönlendirilmesi,
 • Gelen kutusuna düşen evrak bilgilerini ve ekli dosyalarını kolaylıkla görüntüleme, hıfz etme,
 • Farklı formatlarda Gelen Evrak Numarası tanımlamaları,
 • Gelen evrak için otomatik veya manüel Gelen Evrak Kayıt Numarası alımı,
 • Gelen evrakın birim çalışanlarına iletimi, diğer birimlere Giden Evrak olarak iletimi.
 • Gizli, İvedi, Günlü olarak özel işlem tanımlamaları,
 • Birbiriyle ilgili tüm belgelere tek bir Referans Numarası ile erişim,
 • Farklı birimlere ait evrakın yetki dahilinde iletilmesi.
 • Evrak Onay Süreçleri,
 • Web tabanlı arayüz ve mobil erişim,
 • Evrak bazında, kişi, birim yetkilendirme,
 • Birimler, çalışanlar ve çalışma grupları tanımlamaları,
 • Sap, Oracle, MIS ve Active Directory entegrasyonu,
 • Çoklu dil desteği,
 • Gelişmiş Arama seçeneği,
 • KEP Entegrasyonu
 • Elektronik İmza, Mobil imza entegrasyonu,

Giden Evrak İşlemleri

 • İç Birimlere, Dış Kurumlara ve Gerçek Kişilere dağıtım,
 • Dağıtım Planları ile tek bir seçimle pek çok birim ve kuruma evrak gönderimi,
 • Kayıt bilgilerine göre otomatik Yazı Şablonları oluşturma ve üzerinde değişiklik yapabilme,
 • Üretilen evrakın Paraf, İmza, Arz ve onay süreçleri ile seçilen kişilerin gelen kutusuna evrakın otomatik gelmesi.
 • Her bir gönderim yapılacak kurum için otomatik evrak oluşturabilme.
 • Elektronik imzalı evrakları e-posta ile gönderimi.

Referanslar